48 - Magnetická r...

48 - Magnetická rezonancia – vynález storočia

  • Téma: Medicína
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav merania SAV, v. v. i.

48 - Magnetická rezonancia – vynález storočia

Informácie

Magnetická rezonancia (NMR) je významný vedecký nástroj na analýzu biologických a tiež fyzikálnych materiálov. Zobrazovanie tenkých vrstiev pomocou špeciálnych snímačov v tomografe na princípe NMR. Aplikácie: Fyzika materiálov, zviditeľnenie magnetického poľa, výskum nanočastíc, detegovanie usporiadania dát na magnetických nosičoch, zviditeľnenie skrytých znakov na dokumentoch, magnetických kartách a tiež neznámych znakov bankoviek.

Záujemcom budú vysvetlené princípy fungovania tomografických metód a možnosti ich použitia. Budú prezentované elektrické a mechanické modely princípu magnetickej rezonancie.

Poster s obrázkami o výskume. Dokumenty v papierovej forme, publikácie, propagačný materiál.