49 - Rastliny pod...

49 - Rastliny pod mikroskopom

  • Téma: Biometria
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i./ Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

49 - Rastliny pod mikroskopom

Informácie

S rastlinami a ich produktami sme v neustálom kontakte. Bez rastlín by život na Zemi ako ho poznáme nebol možný. V našom stánku predstavíme rastliny, ako ich bežným okom neuvidíte. V mikroskopoch sa pozrieme na anatómiu rastlinných orgánov – koreňov, listov, kvetov a semien. Nahliadneme do vnútra špecializovaných rastlinných buniek, napríklad do buniek lapacieho orgánu mäsožravej rastliny, semien obilnín, plodov rajčiaka či banánu. Predstavíme tiež „rastliny zo skúmavky“ (tzv. in vitro kultúry) a kultiváciu modelového machu v tekutom médiu pre účely základného výskumu a biotechnologických aplikácií. V diskusii tiež predstavíme naše súčasné výskumné projekty zamerané na vývin, genetiku  a molekulárnu biológiu rastlín.