50 - Sladká veda

50 - Sladká veda

  • Téma: Materiálové inžinierstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

50 - Sladká veda

Informácie

Návštevníci stánku si vlastnoručne pripravia vzorky lisovaním z práškov, budú skúmať mechanické vlastnosti vzorky a budú analyzovať mikroštruktúrnu analýzu pomocou mikroskopu a vizualizovať kryštálové roviny.