51 - Toxikológia ...

51 - Toxikológia 21. storočia

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

51 - Toxikológia 21. storočia

Informácie

Každý z nás chce aby chemikálie, kozmetické výrobky, lieky, zdravotnícke prostriedky a spotrebiteľské produkty boli nielen funkčné, ale aj bezpečné. Bezpečnosť sa v minulosti testovala najmä na pokusných zvieratách, no v 21 storočí máme k dispozícii inovatívne metódy, ktoré obmedzujú pokusy na zvieratách, alebo ich úplne eliminujú. V našom stánku sa môžete zoznámiť s princípmi počítačového modelovania toxikologických vlastností látok, vyskúšať si test kožnej či očnej dráždivosti na umelo vypestovaných 3D tkanivových modeloch ľudského oka a kože, pozrieť pod mikroskopom živé ľudské a zvieracie bunky na ktorých sa vykonáva „alternatívne” testovanie toxicity a porozprávať sa s našimi odborníkmi na témy, ktoré súvisia s testovaním bezpečnosti liekov, chemikálii a spotrebiteľských produktov.