52 - Anorganické ...

52 - Anorganické materiály 21. storočia

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

52 - Anorganické materiály 21. storočia

Informácie

Antibakteriálne materiály, či materiály pre environmentálne aplikácie tlačené na 3D tlačiarni. Keramické materiály schopné odolávať extrémnym teplotám využiteľné napríklad v raketoplánoch či keramické náhrady kostí a kĺbov. Komplikované výpočty, ktoré nám pomáhajú chápať svet na atomárnej a subatomárnej úrovni. To je malá ukážka výskumu, ktorý prebieha v laboratóriách Ústavu anorganickej chémie SAV. Toto všetko ale aj mnohé iné si predstavíme formou zaujímavých experimentov.