54 - Nenahraditeľ...

54 - Nenahraditeľné mikróby

  • Téma: Molekulárna biológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

54 - Nenahraditeľné mikróby

Informácie

Nenahraditeľné mikróby
Mikróby sú živé, všadeprítomné organizmy, ktoré sa nachádzajú v pôde, vode, vzduchu, potravinách, ľudskom tele atď. Pre bežný život sú nenahraditeľné, s priaznivým vplyvom na naše zdravie. V nemalej miere ovplyvňujú kvalitu denne konzumovaných potravín. Mnohé z nich sa používajú pri dekontaminácií vody a pôdy od ťažkých kovov. Bakteriálne spóry sa dajú využiť ako nosiče v zdravotníctve a priemysle. Biopreparáty z niektorých baktérií sú svojimi vlastnosťami vhodné v priemysle napríklad na prípravu glejových lepidiel. Iné mikróby vytvárajú pigmenty a látky s antimikrobiálnymi účinkami, ktoré zahŕňajú prevažnú časť známych, ale ešte aj neobjavených nových antibiotik s dôležitým využitím v medicíne, veterinárnom lekárstve a poľnohospodárstve. Narastajúci výskyt rezistentných mikroorganizmov a tvorba biofilmov umožnili rozvoj alternatívnych biomedicínskych stratégií akým je napr. apiterapia a používanie prírodných antimikrobiálnych látok akými sú enzybiotiká a prírodné antioxidanty. O tomto všetkom a mnohom inom vám radi porozprávame. Pre našich najmenších návštevníkov sme pripravili súťaže s milým prekvapením.