56 - Zaži výbuch ...

56 - Zaži výbuch rozvíreného prachu

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita/ Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

56 - Zaži výbuch rozvíreného prachu

Informácie

Výbuch rozvíreného prachu je v priemysle, ale aj v bežnom živote nebezpečnou situáciou. Na MTF STU sa realizuje jedinečný (sme jediní Slovensku) výskum výbuchov rozvírených prachov vo výbuchovej komore a Hartmannovej trubici. Hartmannova trubica je zariadenie pre určenie výbušnosti prachov a stanovenie najmenšej energie potrebnej pre zapálenie rozvíreného prachu.
V rámci vedeckého stánku si budú môcť záujemci vyskúšať, ako pracuje Hartmannova trubica vo verzii určenia výbušnosti prachov. K dispozíci bude štandardná vzorka prachu – prachové spóry Lycopodium clavatum (plavúň obyčajná). Záujemci si budú môcť vyskúšať naplnenie Hartmannovej trubice vzorkou a spustenie testu s horením (vďaka rýchlosti sa to javí ako výbuch) rozvíreného prachu.
K dispozícii bude tiež zapaľovač rozvírených prachov typu „Exploding Wire“. Ide o vysokoenergetický zdroj, v ktorom sa cez odporový drôt s dĺžkou cca 2 – 3 cm vybije kondenzátor za vzniku horúcich častíc. Tento zdroj môže záujemca tiež aktivovať.