59 - Zviditeľni e...

59 - Zviditeľni elektrický prúd

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

59 - Zviditeľni elektrický prúd

Informácie

Elektrický prúd pozná každý, ale nie každý ho aj videl (okrem bleskov). Obyčajnú ceruzku zmeníme na zázračnú, bez výmeny tuhy bude kresliť rôznymi farbami na vlhký papier. Stačí nám na to jednosmerný prúd a pár chemikálií. Nepáči sa ti obrázok - môžeš ho zmazať čarovnou vodičkou.