61 - Automatizáci...

61 - Automatizácia a riadenie procesov

  • Téma: Matematika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie / Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

61 - Automatizácia a riadenie procesov

Informácie

Interaktívne ukážky automatizácia, robotiky a riadenie procesov nie len pre chemický priemysel.