67 - Učenie sa po...

67 - Učenie sa pomocou neurónových sietí

  • Téma: Informatika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta prírodných vied/ Katedra aplikovanej informatiky

67 - Učenie sa pomocou neurónových sietí

Informácie

1. Maximalizácia získavaného skóre v počítačových hrách. Agent sa učí samostatne pomocou neurónových sietí. Zo začiatku učenia nie sú agenti schopní riešiť zadané problémy. Po učení sa a po niekoľko stovkách iteráciách sa agenti začítajú približovať k cieľu vybranej počítačovej hry.
2. Vytvorenie mobilnej aplikácie pre zariadenie iPad, ktorá slúži hudobníkom pri živom vystúpení, no aj pri nácviku či pri improvizácii. Aplikácia kombinuje obľúbené funkcie hudobníkov, vďaka ktorým je možné vykonať pôsobivé hudobné vystúpenie a aplikácia taktiež umožňuje pripojenie profesionálneho príslušenstva určeného pre hudobnú produkciu. Pre implementáciu týchto funkcionalít v prostredí XCode sú využívané frameworky SwiftUI, AudioKit a AVFoundation, ktorého objekt AVAudioEngine umožňuje vytvorenie profesionálnej aplikácie zameranej na audio. Výsledkom riešenia danej problematiky je funkčný prototyp mobilnej aplikácie, ktorá sa stáva výborným spoločníkom hudobníka, rozvíja jeho kreativitu a taktiež má na ľudský mozog pozitívny vplyv.