68 - S francúzšti...

68 - S francúzštinou za horizont

  • Téma: Jazykoveda
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny

68 - S francúzštinou za horizont

Informácie

V stánku predstavíme sériu hier a aktivít propagujúcich učenie sa cudzích jazykov, obzvlášť benefity učenia sa francúzskeho jazyka pre iné jazyky.