69 - Farby v bio ...

69 - Farby v bio + technológiách

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta prírodných vied

69 - Farby v bio + technológiách

Informácie

Farby sú pre prírodu a živé organizmy v nej veľmi dôležité. Farebnosť spôsobujú pigmenty a tieto sekundárne metabolity sú zodpovedné nielen za to, že rastliny vďaka fotosyntéze produkujú pre nás kyslík a organické látky, ale zodpovedajú často aj za priebeh iných biochemických reakcií, správanie organizmov, ich schopnosť rozmnožovať sa alebo odolávať stresu. Farebnosť mikroorganizmov, jednoduché farebné reakcie rastlinných extraktov, zmeny farieb v závislosti od pH prostredia a význam farebného ovocia v našej výžive bude možné spoznať a vyskúšať si.