75 - Mayovia očam...

75 - Mayovia očami vedcov - mýty a fakty

  • Téma: Dejiny
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: ProMaya o.z. Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta/ Centrum mezoamerických štúdií

75 - Mayovia očami vedcov - mýty a fakty

Informácie

V našom stánku predstavíme záujemcom informácie o Mayoch - najvyspelejšej stredoamerickej civilizácii. Ako pri iných starovekých kultúrach, aj pri Mayoch sa stretávame s nepochopením, resp. zámerným ignorovaním faktov, čo vedie k mnohým mylným interpretáciam, medzi ktoré patril napríklad ošiaľ ohľadom mayského kalendára a konca sveta v roku 2012. Aj slovenskí vedci pomáhajú objasňovať, potvrdzovať, prípadne vyvracať mýty o mayskej kultúre a to na základe dlhodobých vedeckých výskumov.