2 - Cisterna s pi...

2 - Cisterna s pitnou vodou BVS

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

2 - Cisterna s pitnou vodou BVS

Informácie