1 - SIEA: Žiť ene...

1 - SIEA: Žiť energiou – Vodíkové auto

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská inovačná a energetická agentúra

1 - SIEA: Žiť energiou – Vodíkové auto

Informácie

V stánku národného projektu Žiť energiou sa návštevníci dozvedia o efektívnom využívaní energie.
Dostanú skvelé tipy o úsporných opatreniach, zmysluplnom šetrení energie a znižovaní vlastnej
spotreby. Pripravená je aj demonštrácia vodíkovej technológie v podobe vozidla na vodíkový pohon.