V1 - Neviditeľní ...

V1 - Neviditeľní obyvatelia potravín. Oklameme vaše zmysly?

  • Téma: Potravinárstvo
  • Miesto konania: V-klub
  • Prezentuje: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ Výskumný ústav potravinársky

V1 - Neviditeľní obyvatelia potravín. Oklameme vaše zmysly?

Informácie

1. Potraviny sú obývané dobrými aj zlými mikroorganizmami. Vidno ich len pod mikroskopom, ale súčasné mikroskopy ich ukážu aj na monitore počítača. Tie najmenšie mikroorganizmy treba pred pozorovaním zafarbiť.
2. Chuť a čuch patrí medzi základné zmysly človeka, pričom jednotlivý ľudia sú rôzne citlivý. Nie vždy je jednoduché určiť typicky známe chute alebo vône. Pri použití klasických korenín, ale aj vybratých látok s typickou arómou (jahodová, mandľová, citrusová, mentolová, a iné), si môžete vyskúšať citlivosť Vášho nosa. Pomocou bežných kuchynských surovín si môžete otestovať aj citlivosť Vašich chuťových pohárikov.
3. Prezentované budú krátke, rýchle a nenáročné efektné pokusy s potravinami, ktoré sa bežne v domácnostiach nachádzajú, ako napr. olej, mlieko, citrón, vajíčka, sirupy, cukor, prášok do pečiva, potravinárska kyselina citrónová, ocot, atď. Prevažná časť programu bude zameraná na farebné zmeny antokyánových farbív z červenej kapusty zmenou pH prostredia.