V6 - Trojsten

V6 - Trojsten

  • Téma: Matematika
  • Miesto konania: V-klub
  • Prezentuje: Trojsten, o.z.

V6 - Trojsten

Informácie

Trojsten je občianske združenie, ktoré na Slovensku organizuje korešpondenčné semináre a ďalšie aktivity v matematike, fyzike a informatike pre študentov základných a stredných škôl. V našom stánku sa nielen dozviete prečo a ako začať riešiť naše semináre, ale aj vyskúšate niekoľko zaujímavých experimentov.