Press

V prípade záujmu o mediálne partnerstvo a materiály k podujatiu kontaktujte prosím manažérku projektu:


Katarína Kováčová, kovacova@sovva.sk, +421 910 434 863