Vedci

Vážené výskumníčky, vážení výskumníci, priatelia vedy, 

spustili sme oficiálne prihlasovanie do vedeckých stánkov a prednášok na Európsku noc výskumníkov 2022. Prihlásite sa pomocou týchto prihlasovacích formulárov: 

Prihláste sa na vedecké stánky. 
Prihláste sa na vedecké prednášky. 
Prihlasovanie je ukončené! 

Ďakujeme všetkým prihláseným. 

Tešíme sa na Vás 30. septembra 2022. 

Máte stále možnosť zapojiť sa do obľúbenej aktivity Navštív svoju školu.

Výskumníci, vráťte sa do školy a pripomeňte si študentské časy! Môžete prezentovať Vašu inštitúciu, výskum a podnietiť žiakov a študentov k záujmu o vedu a inovácie. Prezentáciu je možné uskutočniť pred podujatím alebo po uskutočnení podujatia, ktoré sa koná 30.09.2022. Na obľúbenú aktivitu sa prihlásite pomocou tohto prihlasovacieho formuláru: 

Prihláste sa na Navštív svoju školu. 
Viac informácií o obľúbenej aktivite Navštív svoju školu. 

Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti, kontaktujte nás prosím e-mailom na nocvyskumnikov@sovva.sk.   

Tešíme sa na spoluprácu!

Váš tím Európskej noci výskumníkov.