Prednášky

Kunsthalle - Prednášky

Upcyklačný workshop NANO-Art

Téma: Iné
Prezentujúci: Ústav polymérov Slovenská akadémia vied, v. v. i.
Čas: 30. 09. 2022 00:00

Revitalizácia II.

Téma: Iné
Prezentujúci: Erika Szőke Centrum vedecko-technických informácií SR
Čas: 30. 09. 2022 00:00

Jedlé kvety

Téma: Iné
Prezentujúci: Ing. Eva Ivanišová, PhD. Centrum vedecko-technických informácií SR
Čas: 30. 09. 2022 10:30