Prednášky

Lab.cafe - Prednášky

1 - Prečo sú rastliny zelené?

Téma: Botanika
Prezentujúci: Ing. Mgr. Eva Záhradníková, PhD. Prif UK
Čas: 30. 09. 2022 15:00 - 30. 09. 2022 15:40

2 - Posunkové jazyky sú "lazane" a hovorové jazyky "špagety"

Téma: Iné
Prezentujúci: Roman Vojtechovský Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Čas: 30. 09. 2022 15:45 - 30. 09. 2022 16:25

3 - Vodíková budúcnosť

Téma: Energetika
Prezentujúci: Ing.Branislav Hatala, PhD. VUJE, a.s.
Čas: 30. 09. 2022 16:30 - 30. 09. 2022 17:10

4 - Zmena klímy - nová populárno-náučná publikácia z dielne SAV

Téma: Klimatológia
Prezentujúci: RNDr. Ján Madarás, PhD, Mgr. Pavol Kenderessy, PhD. SAV
Čas: 30. 09. 2022 17:15 - 30. 09. 2022 17:55