Prednášky

V-klub - Prednášky

1 - Skôr ako sa narodíme - vývin od jednej bunky po novorodenca

Téma: Genetika
Prezentujúci: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Čas: 30. 09. 2022 09:15

2 - Veľký test odolnosti voči hlúpostiam na internete

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Peter Jančárik, Frédérique Halászová Konšpirátori.sk
Čas: 30. 09. 2022 10:00

3 - Farby v prírode

Téma: Chémia
Prezentujúci: Dušan Chorvát CVTI SR, Medzinárodné laserové centrum
Čas: 30. 09. 2022 11:00

4 - Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba - prístroj na odhalenie našich prvopočiatkov

Téma:
Prezentujúci: Michal Zajaček Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity
Čas: 30. 09. 2022 11:45

5 - Odkryli sme hrob a spoznali život kniežaťa

Téma: História
Prezentujúci: Tereza Štolcová, Karol Pieta Archeologický ústav SAV, v. v. i.
Čas: 30. 09. 2022 14:00

6 - Krátka história konšpiračných teórii od Protokolov sionských mudrcov po bromhexin s vodkou

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Brian Fabo Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Čas: 30. 09. 2022 14:45

7 - Myšlienky stojace za hlbokým detektorom

Téma:
Prezentujúci: Andrej Lúčny Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: 30. 09. 2022 15:30

8 - Neuropsychológia v praxi

Téma: Biológia
Prezentujúci: PhDr. Robert Krause, PhD., MBA Pedagogická fakulta, UKF v Nitre
Čas: 30. 09. 2022 16:15

9 - Tekutá biopsia: odpoveď nám koluje v žilách

Téma:
Prezentujúci: RNDr. Ondrej Pös, PhD. Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
Čas: 30. 09. 2022 17:00

10 - Pozri sa na to mojimi očami- o vzťahu k odlišnému a ochote vidieť svet očami toho druhého

Téma: Vedná politika
Prezentujúci: Mgr. Jakub Šrol, PhD. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej psychológie
Čas: 30. 09. 2022 18:00

11 - Ako navrátiť dôveru vo vedu

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: prof. RNDr. Pavol Šajgalík‎, DrSc., (Slovenská akadémia vied),Dušan Škvarna (Filozofická fakulta UMB), Silvia Porubänová (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), PhDr. Daniela Kováčová PhD. (Filozofická fakulta UMB), Lucia Yar (Euractiv)
Čas: 30. 09. 2022 19:00

12 - ESET DISKUSIA

Téma: Iné
Prezentujúci: ESET
Čas: 30. 09. 2022 20:00

13 - Vplyv pandémie COVID – 19 na životný štýl detí

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: doc. RNDr. Tϋnde Juríková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdii
Čas: 30. 09. 2022 21:00

14 - Mapovanie povodňového potenciálu, hrozby a rizika

Téma: Hydrológia
Prezentujúci: Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
Čas: 30. 09. 2022 21:30