Novinky

Čo prinesie do Košíc stánok o biologickej diverzite?

Na Európskej noci výskumníkov bude prezentovať svoje aktivity aj Katedra životného prostredia, veterinárnej legislatívy a ekonomiky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rámci katedry funguje aj ústav hygieny zvierat a životného prostredia. Primárnym zámerom Ústavu je výz...

Na najväčší objav 21. storočia ešte len čakáme

Univerzita Komenského je tu s nami už 100 rokov! Ukážte sa v stánku „Ja som UK“, zapojte sa do zábavných a vedomostných aktivít, odfoťte sa a vytvorme tak spoločnú mozaiku z vašich príbehov. Fyzici z UK ponúknu ukážky využitia atmosférickej plazmy, princípov v urýchľovačovej časticovej fyzike ...

Najväčším objavom 21. storočia je (zatiaľ) smart telefón: "Nemá konkurenciu v obrovskom spektre zmien a dôsledkov, ktoré vyvolal," myslí si rektor STU

Slovenská technická univerzita pripravila pre návštevníkov Európskej noci výskumníkov  v Bratislave 13 vedeckých stánkov. Hlavným motívom nášho programu sú témy spojené  ekológiou a ochranou životného prostredia, aj preto má z našich 7 fakúlt najväčšie zastúpenie Fakulta chemickej a potravinársk...