Novinky

Veda bez hraníc - "Naši vedci sú veľmi prispôsobiví a vedia prichádzať s inovatívnymi riešeniami vo veľmi krátkom čase." - Jana Sedláková

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Náplň práce ako taká sa veľmi nezmenila, upravila som len niektoré zo spôsobov práce. Napríklad, so študentmi komunikujem viac e-mailom alebo cez videohovory. Výrazne som obmedzila prácu v laboratóriu, Na druhej strane, pr...

Veda bez hraníc - "Keď vyhodnocujeme dnešné informácie, tak sa vlastne pozeráme na minulosť a nie na prítomnosť." - Branislav Kovár

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? Áno, ako archeológ často pracujem v teréne, momentálne sa viac venujem publikovaniu a písaniu. Rovnako, som mal byť momentálne na vedeckom pobyte v zahraničí, ktorý som musel odložiť. Ako prebieha Váš deň v práci v dnešnýc...

Veda bez hraníc - "Zatvorením výrobných závodov si ľudia uvedomia, že odvetvie výskumu a inovácií prináša významnú pridanú hodnotu." - Matúš Gajdoš

Matúš Gajdoš nám v rozhovore prezradil na čom pracuje počas home office aj ako podľa neho súčasná situácia ovplyvní vnímanie výskumu na Slovensku. Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Samozrejme, zmenila sa všetkým nám prácou z domu. Stretnutia riešime telek...

Veda bez hraníc - "Spoločnosť, ktorá si cení vedu, vedecký pokrok a poznanie ako také, je spoločnosť, ktorá má budúcnosť." - Adriana Zeleňáková

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Áno, samozrejme, veľa vecí sa zmenilo. Musíme sa prispôsobiť novým pracovným metódam. Ako učiteľ musím voliť iné formy a nástroje pre učenie, komunikácia s bakalármi, diplomantami a PhD študentami je ťažšia a zdĺhavejšia. ...

Veda bez hraníc - "Teší ma významný úbytok neproduktívnej administratívnej práce a možnosť koncentrácie na intelektuálnu prácu." - Martin Kundrát

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?   Podstatne sa zmenili dve pracovné aktivity. Jedna súvisí s pozastavením výskumných programov v laboratóriu a v teréne. Na druhej strane poskytla súčasná situácia mimoriadne možnosti pre finalizáciu vedeckých štúdií a príp...

Veda bez hraníc - "Verím, že prevažná väčšina verejnosti si uvedomuje dôležitosť kontinuálnej podpory vedy." - Vladimír Zeleňák

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Náplň práce asi až tak nie. Skôr charakter práce a spôsob jej realizácie. Náplň práce u vysokoškolských učiteľov sa delí približne rovnako medzi pedagogickú činnosť a vedecko-výskumnú činnosť. A to sa snažím realizovať aj ...