Prednášky

OC Optima Košice - Prednášky

Človek, tvor eko-logický

Téma: Ekológia
Prezentujúci: RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: 30. 09. 2022 14:00 - 30. 09. 2022 14:30

Šťastná mačka, štastný majiteľ

Téma: Veterina
Prezentujúci: MVDr. Noema Gajdoš Kmecová, PhD. Centrum aplikovaného výskumu Unverzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 30. 09. 2022 14:30 - 30. 09. 2022 15:00

Ide sa do lesa a čo by sme mali vedieť o kliešťoch

Téma: Veterina
Prezentujúci: Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 30. 09. 2022 15:00 - 30. 09. 2022 15:30

Výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie a jeho následné využitie v prímestskej doprave

Téma: Energetika
Prezentujúci: Ing. Ladislav Halász, PhD.; Ing. Matej Ovčiarka KOSIT a.s.; Košický samosprávny kraj
Čas: 30. 09. 2022 15:30 - 30. 09. 2022 16:00

Testovanie padákov

Téma: Letectvo
Prezentujúci: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta
Čas: 30. 09. 2022 16:00 - 30. 09. 2022 16:30

Magnetické nanočastice a COVID-19

Téma: Biomedicínske inžinierstvo
Prezentujúci: Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: 30. 09. 2022 16:30 - 30. 09. 2022 17:00

Röntgenový laser Európsky XFEL

Téma: Fyzika
Prezentujúci: doc. Ing. Karel Saksl, DrSc. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Čas: 30. 09. 2022 17:00 - 30. 09. 2022 17:30

Z družice na Košice

Téma: Geografia
Prezentujúci: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: 30. 09. 2022 17:30 - 30. 09. 2022 18:00

Kozmická bezpečnosť

Téma: Astronómia
Prezentujúci: RNDr. Šimon Mackovjak, PhD. Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: 30. 09. 2022 18:00 - 30. 09. 2022 18:30

Internet – dobrý sluha, zlý pán

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Mgr. Eva Marková Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
Čas: 30. 09. 2022 18:30 - 30. 09. 2022 19:00

Overuj si fakty

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; Mgr. Peter Getlík, PhD. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: 30. 09. 2022 19:00 - 30. 09. 2022 19:30