Vedecké stánky

Europa SC - Vedecké stánky

1 - Ekomerač - merač ekologickej stopy

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Slovenská agentúra životného prostredia
Čas: Počas celého podujatia

2 - Čisto o ovzduší

Téma: Energetika
Prezentujúci: Slovenská agentúra životného prostredia
Čas: Počas celého podujatia

3 - Dobré treba chrániť

Téma: Iné
Prezentujúci: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Čas: Počas celého podujatia

4 - Svet elektromotorov

Téma: Technika
Prezentujúci: Žilinská univerzita
Čas: Počas celého podujatia

5 - Pralesy nie sú len v Amazónii

Téma: Zem
Prezentujúci: Technická univerzita vo Zvolene
Čas: Počas celého podujatia

6 - Máme v srdci drevo

Téma: Lesníctvo a drevárstvo
Prezentujúci: Technická univerzita vo Zvolene
Čas: Počas celého podujatia

7 - Virtuálna geografia

Téma: Geografia
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

8 - Tlmočnícka kabínka

Téma: Prekladateľstvo, tlmočníctvo
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

9 - Farebná chémia

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

10 - Centrum práce s mládežou SPACE Banská Bystrica

Téma: Spoločnosť
Prezentujúci: Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Čas: Počas celého podujatia

11 - DEUTSCH: študujeme, cestujeme, pracujeme

Téma: Prekladateľstvo, tlmočníctvo
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

12 - Aj Wall-e potrebuje kybernetickú ochranu

Téma: Technika
Prezentujúci: 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium
Čas: Počas celého podujatia

13 - Biotechnológie - včera, dnes a zajtra

Téma: Biotechnológie
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

14 - Ako ďaleko zašli počítače?

Téma: Informatika
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

15 - Svet robotiky na Gymnáziu M. Rúfusa

Téma: Robotika
Prezentujúci: Gymnázium Milana Rúfusa
Čas: Počas celého podujatia

16 - Priblíž sa športovým hviezdam

Téma: Šport
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

17 - Genetická podstata vnímania chuti a vône

Téma: Genetika
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

18 - 3D tlač, robotika a drony pre deti

Téma: Robotika
Prezentujúci: Centrum vedecko-technických informácií SR
Čas: Počas celého podujatia

19 - Počítačové hry a 3D modely

Téma: Informatika
Prezentujúci: Žilinská univerzita
Čas: Počas celého podujatia

20 - Vedecká hračka

Téma: Iné
Prezentujúci: Vedecká hračka, o.z.
Čas: Počas celého podujatia

21 - Obnoviteľné zdroje energie hravou formou?

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene
Čas: Počas celého podujatia

22 - Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí

Téma: Spoločnosť
Prezentujúci: SAIA, n.o., EURAXESS
Čas: Počas celého podujatia

23 - Priemyselná automatizácia v praxi

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

24 - Začalo to bunkou

Téma: Biológia
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

25 - Roboty z peračníka. Riešime veľké problémy pomocou malých robotov

Téma: Robotika
Prezentujúci: Základná škola Andreja Sládkoviča v Sliači
Čas: Počas celého podujatia

26 - Je technológia 3D tlače budúcnosť výroby?

Téma: 3D Tlač
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita
Čas: Počas celého podujatia

27 - Technika, robotika, grafika

Téma: Technika
Prezentujúci: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Čas: Počas celého podujatia

28 - Prvá pomoc v praxi

Téma: Záchranné služby
Prezentujúci:
Čas: Počas celého podujatia