Vedecké stánky

V-klub - Vedecké stánky

V1 - Neviditeľní obyvatelia potravín. Oklameme vaše zmysly?

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ Výskumný ústav potravinársky
Čas: Počas celého podujatia

V2 - Zvierací kvíz s králikmi a kravičkami

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ Výskumný ústav živočíšnej výroby
Čas: Počas celého podujatia

V3 - Od alchýmie k chémii

Téma: Chémia
Prezentujúci: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Čas: Počas celého podujatia

V4 - Radosť z objavovania

Téma: Matematika
Prezentujúci: P-MAT, n. o.
Čas: Počas celého podujatia

V5 - Riešky - Netradičná matematika

Téma: Matematika
Prezentujúci: Občianske združenie Riešky
Čas: Počas celého podujatia

V6 - Trojsten

Téma: Matematika
Prezentujúci: Trojsten, o.z.
Čas: Počas celého podujatia

V7 - Interaktívne študentské elektro projekty

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16
Čas: Počas celého podujatia

V8 - Vyskúšaj si roboty z FIRST LEGO League

Téma: Robotika
Prezentujúci: FLL Slovensko o.z.
Čas: Počas celého podujatia