Prednášky

Europa SC - Prednášky

1 - Hrozby na internete

Téma: Iné
Prezentujúci: 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium
Čas: 30. 09. 2022 10:00 - 30. 09. 2022 10:30

2 - Záchrana ovocného pokladu

Téma: Biológia
Prezentujúci: Technická univerzita vo Zvolene
Čas: 30. 09. 2022 10:35 - 30. 09. 2022 11:05

3 - Fašizmus po slovensky. Hodnoty, sľuby, realita, sklamanie

Téma: História
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: 30. 09. 2022 11:10 - 30. 09. 2022 11:50

4 - Akumulácia vodnej energie prostredníctvom vodíkových článkov, náhrada za fosílne palivá

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene
Čas: 30. 09. 2022 11:55 - 30. 09. 2022 12:25

5 - Keď mŕtvi prehovoria

Téma: História
Prezentujúci: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Čas: 30. 09. 2022 12:30 - 30. 09. 2022 13:00

6 -Aktuálny vývoj v trvalo udržateľnej výstavbe budov na báze dreva - pódium

Téma: Archeológia
Prezentujúci: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Čas: 30. 09. 2022 15:30 - 30. 09. 2022 16:00