Vedecké stánky

OC Optima Košice - Vedecké stánky

1 - Radiácia okolo nás

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

2 - Ako sa učíme liečiť zvieratká

Téma: Veterina
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

3 - Získaj zručnosti podnikového ekonóma

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

4 - Dobré treba chrániť!

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Čas: Počas celého podujatia

5 - Chráňme vodné zdroje, nie sú nevyčerpateľné!

Téma: Chémia
Prezentujúci: Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat
Čas: Počas celého podujatia

6 - EU stánok

Téma: Diplomacia
Prezentujúci: Europe Direct Košice
Čas: Počas celého podujatia

7- Nerastné suroviny všade okolo nás

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

8 - Objavili sme teplú vodu.....a ešte viac

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Čas: Počas celého podujatia

9 - Objavuj mikro-život okolo nás

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

10 - S ďalekohľadom na cestách

Téma: Astronómia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

11 - Čo skrýva genetika

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

12 - Farebný svet chémie

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

13 - Ajhľa, kliešť!

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

14 - Rozpočet nie je vreckové

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

15 - Spoznaj svet materiálov

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Ústav materiálového výskumu SAV
Čas: Počas celého podujatia

16 - Matematika v experimentoch

Téma: Matematika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

17 - Baktérie a vírusy vo zvieracej ríši

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

18 - Zábava s vákuom

Téma: Chémia
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

19 - Tajomný svet molekúl

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

20 - Buď EKO, buď IN

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Prešovská univerzita v Prešove
Čas: Počas celého podujatia

21 - Spoznaj minerály Slovenska

Téma:
Prezentujúci: Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

22 - Chemolandia

Téma: Chémia
Prezentujúci: Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

23 - Planéta Mechanochémia

Téma: Chémia
Prezentujúci: Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

24 - Ekonómia v tvojom regióne

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

25 - Supravodivosť a nízke teploty

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

26 - Automatizácia – súčasť nášho života

Téma: Robotika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

27 - Robotický futbal

Téma: Robotika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

28 - Mapujeme svet

Téma: Geotechnika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

29 - Ako sa vytvára a riadi pohyb

Téma: Mechanika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

30 - V hlave

Téma: Psychológia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

31 - Zaujímavý svet experimentálnej fyziky

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

32 - Materiály ako ich nepoznáte

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

33 - Veľmi malé, ale veľmi zdravé

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Čas: Počas celého podujatia

34 - Preskúmajte svet pod vodnou hladinou

Téma: Hydrológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

35 - Tajuplný svet plazov

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

36 - Štipendiá a granty na pobyty v zahraničí

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: SAIA, n.o.
Čas: Počas celého podujatia

37 - Dôležitosť vakcinácie psov

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

38 - Kde sa nachádzajú proteíny?

Téma: Biológia
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

39 - Nie každá krava dobré mlieko dáva, nie je vajce ako vajce

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

40 - Veda na G-Alej-KE

Téma: Robotika
Prezentujúci: Gymnázium, Alejová 1, Košice
Čas: Počas celého podujatia

41 - Staráš sa o svoj mikrobióm?

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

42 - Bitcoin, Bolt a dane

Téma: Právo
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

43 - Geografia - most k poznávaniu súčasného sveta

Téma: Geografia
Prezentujúci: Prešovská univerzita v Prešove
Čas: Počas celého podujatia

44 - Bezpečnosť nie je náhoda

Téma: Bezpečnostné inžinierstvo
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

45 - Rastie matematika na STROMoch?

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Združenie STROM
Čas: Počas celého podujatia

46 - Automobilová a mobilná elektronika

Téma: Strojárstvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

47 - Edukatívne roboty a priemyselná logistika

Téma: Technika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

48 - Pohľadnica od robota

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci:
Čas: Počas celého podujatia

49 - Tajomný svet neurónov

Téma: Biológia
Prezentujúci: Biomedicínske centrum SAV
Čas: Počas celého podujatia

50 - Sanácia environmentálnych záťaží

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

51 - Zahraj sa na múdreho

Téma: Človek
Prezentujúci: Centrum vedecko-technických informácií SR
Čas: Počas celého podujatia

52 - Výhody a nevýhody indukčného ohrevu

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

53 - Energia a vodík

Téma: Energetika
Prezentujúci: Stredná odborná škola priemyselných technológií Košice
Čas: Počas celého podujatia

54 - Triota - Vodíková trojkolka

Téma: Energetika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

55 - Vzlietnite s nami

Téma: Letectvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

57 - Virtuálny vesmír ASTRO SHOW

Téma: Astronómia
Prezentujúci: Občianske združenie Astronómia pre všetkých
Čas: Počas celého podujatia

58 - EÚ stánok

Téma: Spoločnosť
Prezentujúci: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z.
Čas: Počas celého podujatia

59 - Magnetická kvapalina

Téma: Technika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia