Vedecké stánky

Stará tržnica - Vedecké stánky

1 - SIEA: Žiť energiou – Vodíkové auto

Téma: Energetika
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Čas: Počas celého podujatia

2 - Cisterna s pitnou vodou BVS

Téma: Iné
Prezentujúci: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Čas: Počas celého podujatia

3 - Prenosné planetárium ASTRO SHOW

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Občianske združenie Astronómia pre všetkých
Čas: Počas celého podujatia

4 - Lab.cafe dielňa

Téma: Iné
Prezentujúci: Lab.cafe
Čas: Počas celého podujatia

5 - Panza Robotics

Téma: Robotika
Prezentujúci: Robotika - špecialista na riadenie pohybu štvornohých robotov
Čas: Počas celého podujatia

6 - Project Picoballon

Téma: Meteorológia
Prezentujúci: Project Picoballon
Čas: Počas celého podujatia

7 - LEAF Academy

Téma: Iné
Prezentujúci: LEAF Academy Bratislava
Čas: Počas celého podujatia

8 - Kreatívne podnikanie so Slovak Business Agency

Téma: Iné
Prezentujúci: Slovak Business Agency
Čas: Počas celého podujatia

9 - Robíme neviditeľné ovzdušie viditeľným

Téma: Meteorológia
Prezentujúci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky/ LIFE Populair
Čas: Počas celého podujatia

10 - Mikročipy, elektrina a supravodivosť hravou formou

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Elektrotechnický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

11 - Zážitkové exponáty

Téma: Iné
Prezentujúci: KVANT spol. s r.o.
Čas: Počas celého podujatia

12 - Microsoft for Startups

Téma: Iné
Prezentujúci: Microsoft
Čas: Počas celého podujatia

13 - Odnes si domov DNA z ovocia

Téma: Genetika
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

14 - Poďme triediť polyméry

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Ústav polymérov Slovenská akadémia vied, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

15 - Vpísané do kostí

Téma: Antropológia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislav/ Prírodovedecká fakulta/ Katedra antropológie
Čas: Počas celého podujatia

16 - Žiarenie a život

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Čas: Počas celého podujatia

17 - Praktická geológia - čo sa skrýva pod zemou?

Téma: Geológia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
Čas: Počas celého podujatia

18 - Ľudský mikrobióm - Mikroorganizmy nášho tela

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta/ Katedra mikrobiológie a virológie
Čas: Počas celého podujatia

19 - Je IN vedieť o výskume AUTizmu

Téma: Medicína
Prezentujúci: Akademické Centrum Výskumu Autizmu a Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

20 - Pohyb ako liek

Téma: Zdravie
Prezentujúci: Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC SAV
Čas: Počas celého podujatia

21 - inovujme.sk

Téma: Iné
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúr
Čas: Počas celého podujatia

22 - Žiť energiou

Téma: Energetika
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Čas: Počas celého podujatia

23 - Sladkosť života

Téma: Chémia
Prezentujúci: Chemický ústav SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

24 - Otestuj si kogníciu!

Téma: Iné
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakluta/ Ústav informatiky SAV v. v. i./ Centrum MEMORY n.o./ AXON PRO
Čas: Počas celého podujatia

25 - Zisti či si zdravý

Téma: Medicína
Prezentujúci: AXON PRO/ Paneurópska VŠ/ Ústav informatiky SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

26 - Sladká diagnostika

Téma: Chémia
Prezentujúci: "Chemický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. "
Čas: Počas celého podujatia

27 - Sygic - Tvoj smart asistent na cestách

Téma: Iné
Prezentujúci: Sygic
Čas: Počas celého podujatia

28 - Dotkni sa nástrojov digitálneho navrhovania miest

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta architektúry a dizajnu
Čas: Počas celého podujatia

29 - Український науковий куточок/ Ukrajinský vedecký kútik

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci:
Čas: Počas celého podujatia

30 - Európska komisia - Zastúpenie na Slovensku

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Európska komisia - Zastúpenie na Slovensku
Čas: Počas celého podujatia

31 - Európsky parlament

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci:
Čas: Počas celého podujatia

32 - Infostánok

Téma: Iné
Prezentujúci: SOVVA, o.z./ SAV/ CVTI SR/ I- EUROPA
Čas: Počas celého podujatia

33 - Máš vášeň pre podnikanie?

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave/ Fakulta podnikového manažmentu
Čas: Počas celého podujatia

34 - Záhada stavby a vývinu ľudského tela

Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Lekárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

35 - My sme svet

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: EUBA, Fakulta medzinárodných vzťahov/ Národohospodárska fakulta, Národohospodárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

36 - SAIA, n.o. a EURAXESS Slovensko - Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Slovenská akademická informačná agentúra, SAIA, n. o.
Čas: Počas celého podujatia

37 - Dáta – kľúč k úspešnému podnikaniu

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave/ Fakulta hospodárskej informatiky
Čas: Počas celého podujatia

38 - Rádioaktivita naša každodenná

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

39 - Kozmické počasie, geomagnetické pole a magnetický dáždnik

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi
Čas: Počas celého podujatia

40 - Otvor dvere do sveta

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave/ Fakulta aplikovaných jazykov
Čas: Počas celého podujatia

41 - Zemetrasenia – zemský povrch v pohybe

Téma: Zem
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi SAV
Čas: Počas celého podujatia

42 - Jazyk ako nástroj manipulácie

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenská akadémia vied, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

43 - VODA - dôležitá strategická surovina dneška

Téma: Hydrológia
Prezentujúci: Ústav hydrológie Slovenská akadémia vied, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

44 - Nebojte sa kliešťov a inej hávede

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Ústav zoológie Slovenská akadémia vied, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

45 - Na pár minút mykológom

Téma: Biológia
Prezentujúci: Laboratórium molekulárnej ekológie a mykológie, Centrum Biológie Rastlín a Biodiverzity SAV
Čas: Počas celého podujatia

46 - Život buniek v magnetickom poli

Téma: Zem
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Bratislava, Ústav merania, Oddelenie zobrazovacích metód
Čas: Počas celého podujatia

47 - Krajina čo si a na čo nám slúžiš?

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

48 - Magnetická rezonancia – vynález storočia

Téma: Medicína
Prezentujúci: Ústav merania SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

49 - Rastliny pod mikroskopom

Téma: Biometria
Prezentujúci: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i./ Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

50 - Sladká veda

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

51 - Toxikológia 21. storočia

Téma: Chémia
Prezentujúci: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

52 - Anorganické materiály 21. storočia

Téma: Chémia
Prezentujúci: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

53 - Superpočítače a vysokovýkonné počítanie

Téma: Informatika
Prezentujúci: Centrum spoločných činností SAV, v. v. i./ Národné kompetenčné centrum pre HPC
Čas: Počas celého podujatia

54 - Nenahraditeľné mikróby

Téma: Molekulárna biológia
Prezentujúci: Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

55 - Zoznámte sa s vedou - centra biovied SAV

Téma: Genetika
Prezentujúci: Ústav biochémie a genetiky živočíchov Centrum biovied SAV, v.v.i.
Čas: Počas celého podujatia

56 - Zaži výbuch rozvíreného prachu

Téma: Chémia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita/ Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Čas: Počas celého podujatia

58 - Supravodiče tenšie ako vlas

Téma: Technika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave / Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Čas: Počas celého podujatia

59 - Zviditeľni elektrický prúd

Téma: Chémia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Čas: Počas celého podujatia

60 - Zaži chémiu s CHEM-om

Téma: Chémia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie/ CHEM - Spolok študentov
Čas: Počas celého podujatia

61 - Automatizácia a riadenie procesov

Téma: Matematika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie / Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Čas: Počas celého podujatia

62 - Fototox

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

63 - NavX- navigácia v rozšírenej realite

Téma: Technika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

64 - Nasmeruj ma hlavou a pocitmi

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky
Čas: Počas celého podujatia

65 - Diamant - viac než len klenot

Téma: Technika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroniky a fotoniky
Čas: Počas celého podujatia

66 - Úžasný svet potravín

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ústav potravinárstva
Čas: Počas celého podujatia

67 - Učenie sa pomocou neurónových sietí

Téma: Informatika
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta prírodných vied/ Katedra aplikovanej informatiky
Čas: Počas celého podujatia

68 - S francúzštinou za horizont

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny
Čas: Počas celého podujatia

69 - Farby v bio + technológiách

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

70 - Chemikom na jeden deň

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

71 - Laboratórium Pokročilých Materiálov

Téma: Materiály
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Laboratórium Pokročilých Materiálov
Čas: Počas celého podujatia

72 - Zážitok myslenia

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

73 - Máš kontrolu nad sebakontrolou?

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

74 - Objavuj tajomstvá putovania kontinentov

Téma: Geológia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

75 - Mayovia očami vedcov - mýty a fakty

Téma: Dejiny
Prezentujúci: ProMaya o.z. Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta/ Centrum mezoamerických štúdií
Čas: Počas celého podujatia